Στο Β’Καπή Θήβας εγκαταστήσαμε σύστημα κεντρικού κλιματισμού και εξαερισμού της εταιρείας LG Therma V.

kaph kaph1

kaph2 kaph3

kaph5