Εγκατάσταση εξαερισμού
Εγκατάσταση εξαερισμού

Τοποθετήσαμε σύστημα κεντρικού εξαερισμού σε νέο τσιπουράδικο στην πόλη της Χαλκίδας.