Τι είναι το κλιματιστικό inverter;

Τα κλιματιστικά inverter διαθέτουν κινητήρα (συμπιεστή) μεταβλητής απόδοσης και κατά αυτόν τον τρόπο με βάση την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία και τις απώλειες του χώρου αυτορυθμίζουν την παρεχόμενη ισχύ τους.
Η τεχνολογία inverter είναι ενσωματωμένη στην εξωτερική μονάδα. Η τεχνολογία inverter μπορεί να συγκριθεί με την τεχνολογία ενός αυτοκινήτου: ” Όσο περισσότερο πατάς το γκάζι σου, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνεις.”

Μια μονάδα inverter αυξάνει βαθμιαία την δυναμικότητά της, βάση της δυναμικότητας που απαιτείται για την ψύξη ή τη θέρμανση του χώρου. Τα συστήματα non-inverter μπορούν να παραλληλιστούν με το άνοιγμα ή κλείσιμο μια λάμπας. Κατά την έναρξη της λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο.