Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κλιματιστικού inverter;

Η οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος που ανάλογα τον τύπο του μηχανήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι από 25% έως 50% συγκρινόμενο με ένα συμβατικό κλιματιστικό ίδιας ισχύος.

Η γρήγορη απόδοση. Ένα inverter έχει την δυνατότητα να πετύχει την επιθυμητή θερμοκρασία στο ¼ του χρόνου που θα απαιτείτο από ένα συμβατικό κλιματιστικό.

Η σταθερή θερμοκρασία. Αυτορυθμίζοντας την παρεχόμενη ισχύ τους τα inverter πετυχαίνουν να διατηρούν σταθερή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου με μέγιστη απόκλιση ±0,2 °C σε σύγκριση με τους ±2 °C ενός συμβατικού κλιματιστικού.

Τα κλιματιστικά inverter έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ισχύ στην λειτουργία της θέρμανσης και επίσης λειτουργούν σε πολύ χαμηλές (κάτω του μηδενός) εξωτερικές θερμοκρασίες.