Το κλιματιστικό παράγει έναν ήχο ροής νερού;

Ο ήχος ροής νερού μπορεί να οφείλεται στο ψυκτικό που κυκλοφορεί μέσα στο κλιματιστικό. Ο ήχος αυτός είναι πιο πιθανό να παράγεται κατά την ενεργοποίηση της αντιψυκτικής λειτουργία στο πρόγραμμα θέρμανσης.