Η εξωτερική μονάδα βγάζει νερό ή ατμό;

Η αντιψυκτική λειτουργία που ενεργοποιείται κατά το πρόγραμμα θέρμανσης αφαιρεί τον πάγο που μετατρέπεται σε νερό ή ατμό. Μικρή ποσότητα νερού αποδεσμεύεται και στο πρόγραμμα θέρμανσης