Το νοθευμένο πετρέλαιο θέρμανσης τι προβλήματα δημιουργεί;

  • Χαμηλότερη απόδοση του καυστήρα
  • Φθορές σε μέρη του καυστήρα και της καπνοδόχου από τα προϊόντα καύσης των αυξημένων θειούχων οργανικών ενώσεων
  • Κάλυψη του εσωτερικού τμήματος της καπνοδόχου με προϊόντα ατελούς καύσης του πιο δύσκαυστου πετρελαίου ναυτιλίας (μάκα)
  • Αύξηση της κάπνας στην έξοδο της καπνοδόχου (μαύρισμα της ταράτσας κτλ.).