Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί (η λυχνία λειτουργίας παραμένει αναμμένη);

Όταν η τάση της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί για την προστασία του μηχανήματος.

(Όταν η ηλεκτρική ενέργεια επανέλθει σε κανονική κατάσταση, το κλιματιστικό επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας μετά από τρία λεπτά).