Το κλιματιστικό δεν ξεκινά να λειτουργεί αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί;

Για τη μείωση του υπερβολικού φορτίου κατά την επανεκκίνηση, το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για τρία λεπτά όταν ο διακόπτης της έναρξης (ΟΝ) πατηθεί αμέσως μετά το κλείσιμο της μονάδας ή όταν το πρόγραμμα λειτουργία αλλαχθεί από το τηλεχειριστήριο