Πότε θα κάνω απόσβεση του κόστους αγοράς του ηλιακού;

Ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου απόσβεσης του κόστους κτήσης ενός ηλιακού εξαρτάται από διάφορους επιμέρους παράγοντες όπως ο αριθμός των χρηστών, ο τρόπος χρήσης, τα χαρακτηριστικά ηλιοφάνειας της περιοχής κλπ. Σε γενικές γραμμές ο χρόνος απόσβεσης της δαπάνης για μια κατοικία τετραμελούς οικογένειας υπολογίζεται στην Ελλάδα σε 5 έως 7 χρόνια.