Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης;

Τα πλεονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι η οικονομία καυσίμου, η ομοιόμορφη και σταθερή θερμοκρασία της κατοικίας αλλά και η παντελής απουσία σωμάτων καλοριφέρ.

Η ενδοδαπέδια επιβάλλει κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τα υλικά και τον τρόπο εφαρμογής των δαπέδων, της διάστρωσης των σωληνώσεων ύδρευσης-αποχέτευσης όπως και την χρήση χαλιών.

Σε γενικές γραμμές η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει το χαρακτηριστικό του ετεροχρονισμού κατά το ανάμα και το σβήσιμο και κυρίως συνίσταται σε μεγάλες κατοικίες σε ψυχρά κλίματα.