Ελένχει την υγρασία το κλιματιστικό;

Καθώς το κλιματιστικό ελέγχει τα επίπεδα υγρασίας η εξάπλωση των ακάρεων και η μούχλα περιορίζεται. Το κλιματιστικό διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας σε ποσοστό 40 – 60%, γεγονός το οποίο είναι ευεργετικό αλλεργίες.